Cennik

Z każdym Klientem ceny ustalamy  indywidualnie w zależności od ilości dokumentów, wielkości zatrudnienia oraz prowadzonej działalności.

Orientacyjne ceny naszych usług (ceny negocjowane):
– od 80 zł za uproszczone ewidencje księgowe,
– od 100 zł za podatkową księgę przychodów i rozchodów,
– od 700 zł za pełną księgowość,
– od 300 zł za usługi kadrowo-płacowe.

Powyższe kwoty nie zawierają podatku VAT.
– ceny negocjowane dla sporządzenia biznesplanu i podobnej dokumentacji.

Każdy z naszych Klientów, który poleci nas swoim znajomym, którzy podpiszą z nami umowę na prowadzenie ewidencji księgowej otrzyma bonifikatę w wysokości jednomiesięcznej wartości usługi poleconego Klienta.