SUBWENCJA FINANSOWA


PRZEDSIĘBIORCA UZYSKAŁ SUBWENCJĘ FINANSOWĄ W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO
„TARCZA FINANSOWA 2.0 POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MIKRO, MAŁYCH I
ŚREDNICH FIRM” UDZIELONĄ PRZEZ PFR SA.