SUBWENCJA FINANSOWA


PRZEDSIĘBIORCA UZYSKAŁ SUBWENCJĘ FINANSOWĄ W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO
„TARCZA FINANSOWA 2.0 POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MIKRO, MAŁYCH I
ŚREDNICH FIRM” UDZIELONĄ PRZEZ PFR SA.

ofirmie

Oferta

Oferta Biura Rachunkowe MB skierowana jest do małych i średnich Przedsiębiorstw w zakresie prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów, ryczałtu oraz prowadzenia pełnej księgowości.

Biuro MB specjalizuje się w:
-obsłudze ewidencji księgowej, rozliczeń budżetem Państwa, rozliczeń kadr i płac, sporządzania sprawozdań finansowych, sprawozdań dla potrzeb Urzędu Statystycznego, INTRASTAT, tworzenia raportów dla potrzeb zarządzania Firmą oraz innych usług, takich jak:
doradztwo w zakresie uzyskiwania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, opracowywania business-planów, planów finansowych, sporządzania wniosków kredytowych, ubezpieczeniowych i leasingowych, wyboru ofert banków i innych instytucji finansowych, doradztwo finansowe w zakresie funduszy inwestycyjnych.

W zakresie organizacji przedsiębiorstwa pomagamy w tworzeniu:
– regulaminów przedsiębiorstwa,
– opracowanie zasad polityki rachunkowości,
– zasad obiegu dokumentów,
– instrukcji inwentaryzacyjnej,
– instrukcji gospodarki kasowej,
– regulaminu wynagradzania i ZFŚS i innych
– dokumentacji transakcji pomiędzy firmami powiązanymi i inne

Zapraszamy do kontaktu na pocztę e-mail

Kontakt

MB Biuro Rachunkowe Serwis S.J.
Chabrów 50A,
45-221 Opole

 

.e-mail: biuro@mbbiuroserwis.pl
e-mail: mbbiuroserwis@op.pl
.

NIP 7542866739
160076246 – REGON
KRS 0000255591